Volledige privacy policy van Beautifulskin

Hieronder vindt u het volledige privacy beleid van Beautifulskin. Hierin leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe lang we deze gebruiken, welke controle u hebt over uw persoonsgegevens en welke procedures we hanteren om uw gegevens te beschermen.

Als u vragen hebt of opmerkingen hierover, of hierover contact wil hebben, stuur dan een mail naar info@beautiful.nl.
Of bel gewoon:)
Suzanne 06-15345461

uitgebreide privacy policy

Privacy Policy

Koopovereenkomst

De belangrijkste reden om persoonsgegevens te verzamelen is simpelweg om de overeenkomst goed uit te voeren. Wij hebben daarom uw naam, emailadres, adresgegevens, telefoonnummer en betaalgegevens nodig.

Emailadres

Daarnaast verzamelen wij email adressen om nieuwsbrieven te versturen en u op de hoogte te houden van nieuwe producten, informatie en  aanbiedingen.

Wij verzamelen informatie over hoe u omgaat met onze emailberichten, inclusief of ze zij bij u zijn afgeleverd, of u ze opent, of u doorklikt op de links en of u zich uitschrijft.

Wij gebruiken die informatie op zichzelf en in combinatie met uw klantgegevens om er zeker van te zijn dat wij u geen marketinginformatie sturen als u ons dat gevraagd heeft en (bijvoorbeeld) om u geen informatie te sturen over een nieuw product dat u al hebt gekocht.

Enquete/vragenlijst/review

U verstrekt ons ook gegevens als u contact met ons opneemt, aan een enquete meedoet, een review schrijft of een vragenlijst invult.

Gegevens uit uw online transacties

Wij verzamelen en bewaren beperkte gegevens en bepaalde anonieme statistische gegevens van alles bezoekers van onze websites, ongeacht of u deze gegevens actief hebt verstrekt of alleen maar onze sites bezoekt. De gegevens die wij verzamelen zijn het IP-adres van de computer of apparaat dat u gebruikt, de datum en tijd van het bezoek, de browsersoftware die u gebruikt, uw besturingssysteem, het internet adres die u via een koppeling naar onze website heeft geleid en informatie over hoe u onze site gebruikt.

We gebruiken deze informatie om te analyseren hoe goed onze site werkt, hoe ze worden gebruikt en wat klanten het meest interessant vinden.

Ook verzamelen wij informatie over hoe mensen reageren op onze online reclamecampagnes en advertenties, op of buiten onze websites (bijvoorbeeld op Google, You Tube en sociale media).

Deze informatie wordt verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Beautifulskin gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Beautifulskin geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst.

Sociale media

Wij communiceren graag via sociale media. U kunt ook contact met ons opnemen via sociale media. Wij gebruiken informatie van sociale media om een beter inzicht te krijgen in wat mensen over ons of over onze producten zeggen en om consumenten te helpen.

De informatie die we via sociale media verzamelen (zoals Facebook en Instagram) omvat persoonsgegevens die online zijn verstrekt en openbaar zijn. Deze sociale media hebben hun eigen privacy beleid waarin wordt uitgelegd hoe ze uw persoonsgegevens gebruiken en delen. U dient het betreffende privacy beleid van deze sites door te nemen.

De belangrijkste reden om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, is de diensten, producten en ervaringen te kunnen bieden die u van ons verwacht.

Gegevens die u met ons deelt

We gebruiken de persoonsgegevens die u met ons deelt op de volgende manieren:

 • Om uw bestelling te verwerken en de door u bestelde producten toe te sturen;
 • Om te reageren op uw vragen en verzoeken;
 • Om met u te communiceren;
 • Om diensten en ondersteuning voor onze producten te leveren;
 • Voor klanttevredenheidsonderzoeken, zodat we kunnen bepalen welke verbeteringen in onze diensten en producten kunnen worden aangebracht en uw ervaring kunnen verbeteren als u ondersteuning nodig hebt van een van onze experts;
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in het beleid of de algemene voorwaarden van Beautifulskin of andere zaken waarover wij u moeten informeren;
 • Zolang u ermee instemt dat wij dit doen, om u op de hoogte te houden van onze andere producten en diensten;
 • Om uw winkelervaring in de toekomst aan te passen en te verbeteren, bijvoorbeeld door u producten en aanbiedingen te laten zien waarvan we denken dat ze u interesseren, zowel op onze websites als in onze apps en op bepaalde websites van derden (zoals sociale media platforms).

Gegevens uit uw online interacties

We gebruiken de persoonsgegevens uit uw online interacties, op zichzelf en in combinatie met andere persoonsgegevens die we over u verzamelen, om te achterhalen of delen van onze websites mogelijk niet zo goed werken als de bedoeling is, zodat we dit kunnen verhelpen en onze websites kunnen verbeteren voor u en andere gebruikers.

We willen ook kunnen kijken hoe u onze websites  gebruikt en hoe u reageert op onze online reclamecampagnes en advertenties, zodat we het volgende kunnen doen:

 • De manier waarop u in de toekomst bij ons winkelt aanpassen en verbeteren (bijvoorbeeld door u producten en aanbiedingen te laten zien waarvan we denken ze u interesseren);
 • en (zolang u ermee instemt dat wij dit doen) u relevantere en interessantere marketinginformatie sturen.

U hebt het recht er bezwaar tegen te maken dat we uw gebruik van onze websites en apps en de manier waarop u reageert op onze online reclamecampagnes en advertenties voor deze doeleinden observeren.

Andere manieren waarop uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt

We gebruiken uw persoonsgegevens:

 • Bij geschillen, claims of onderzoeken met betrekking tot Beautifulskin producten.
 • Om frauduleuze transacties op te sporen en te voorkomen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor profilering en statistische analyse.
 • Als onderdeel van deze activiteiten combineren we verschillende categorieën persoonsgegevens die we over u verzamelen. We combineren bijvoorbeeld persoonsgegevens uit uw online interacties, gegevens die u met ons deelt en statistische analyse van de populariteit van producten, van uw gedrag wanneer u onze websites gebruikt . U hebt het recht bezwaar te maken tegen deze manier waarop persoonsgegevens worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe u gebruikmaakt van uw recht om bezwaar te maken, leest u het onderstaande gedeelte ‘Bezwaar’.

Wat is onze rechtvaardiging voor de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens?

Rechtsgrond

De wetten voor gegevensbescherming en privacy in sommige landen eisen dat we een zogeheten ‘wettelijke basis’ of ‘rechtsgrond’ hebben voor de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens.

Dit betekent grofweg dat we een wettelijke rechtvaardiging moeten hebben voor de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

We hebben uw persoonsgegevens voornamelijk nodig om: u de producten of diensten te leveren waarom u hebt gevraagd en ervoor te zorgen dat onze producten en websites goed werken en alle dingen doen die u ervan verwacht.

Legitiem belang

Soms is ons gebruik van uw persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk om u onze producten en diensten te kunnen leveren of om ervoor te zorgen dat ze goed werken. In die gevallen hebben wij zogeheten ‘legitiem belang’ bij het verwerken van uw persoonsgegevens.

Dit legitieme belang kan het volgende omvatten:

  • ervoor zorgen dat onze websites, apps, producten en IT-systemen beveiligd blijven;
  • ervoor zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk werken;
  • de gegevens die we verzamelen analyseren en verbeteren;
  • de effectiviteit van onze reclamecampagnes en advertenties bepalen;
  • de manier waarop u in de toekomst winkelt en met ons communiceert aanpassen en verbeteren.

U kunt ons op elk moment vragen die gegevens te verwijderen door contact met ons op te nemen.

Wettelijke verplichtingen

Tot slot moeten we in sommige, relatief beperkte omstandigheden uw persoonsgegevens op een bepaalde manier verwerken om er zeker van te zijn dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens bekend moeten maken aan regelgevende of wetshandhavende instanties.

Uiteindelijk is de reden dat we uw persoonsgegevens verwerken zoals we dat doen, dat we direct of indirect onze producten, diensten en uw algehele ervaring met Beautifulskin als bedrijf kunnen verbeteren.

Ongeacht onze rechtvaardiging voor de verwerking van uw persoonsgegevens (of dit nu nodig is om u een bepaald product te kunnen leveren of dat het in ons ‘legitieme belang’ is) zorgen we ervoor dat we al het nodige doen om uw privacy te beschermen.

Beautifulskin respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Voor het overige zullen wij deze gegevens enkel gebruiken met uw toestemming.

Beautifulskin zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze slechts aan die derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien u uw account gedurende 24 maanden niet gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw accountinformatie bijvoorbeeld om u over onze producten en diensten te informeren.

Uw account wordt dan gearchiveerd zodat u het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren, mocht u in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.

Indien u uw account wilt opzeggen, vragen we u contact met ons op te nemen. Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om deze te kunnen gebruiken voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden vermeld.

Via uw persoonlijke account kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken.

Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen. We zullen zo snel mogelijk reageren, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Ook kunt u vragen of wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een externe dienstverlener.

Stuur ons een mail op info@b eautiful.nl of bel ons. Wij overleggen heel graag en zullen u zo mogelijk tegemoet komen.

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We maken gebruik van de geëigende technische en organisatorische maatregelen, zoals versleuteling, om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen en wij evalueren deze maatregelen regelmatig.

We beschermen uw persoonsgegevens door middel van een combinatie van fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen.

Zo gebruiken we toegangscontroles om de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, beheerd en behandeld, te beperken en te beheren.

We zorgen ook dat ons personeel adequaat is getraind in de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege onze procedures kunnen we u zo nu en dan om een identiteitsbewijs vragen voordat we uw persoonsgegevens met u delen.

In het onwaarschijnlijke geval dat er een beveiligingslek is waardoor de bescherming van persoonsgegevens in het geding komt en wij u daarover moeten informeren, doen we dit.

De websites, apps en producten van Beautifulskin zijn niet gericht op kinderen.

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen.

Als wij ontdekken dat wij onverhoeds persoonsgegevens van een kind hebben verkregen, verwijderen we die gegevens zo snel mogelijk.

Als u op de hoogte bent van het feit dat een kind zijn of haar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via info@beautiful.nl.